MEGJELENT MŰVEIM


A BECSÜLET ZSOLDJÁBAN (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

LAZI KÖNYVKIADÓ

ISBN:

Megjelenés: 2020. november

Kr. u. 180.   Pannónia, a Római Birodalom északi határa.

A germánokat visszaszorító Marcus Aurelius halott, utódja, Commodus pedig a fővárosi luxus kedvéért feláldozza az északi fenyegetés megszüntetésének lehetőségét. A germánok ezért egy idő után ismét vérszemet kapnak Róma gazdagságától, egyre gyakoribbak a betörések a folyami határon keresztül.

A csatatereket kerülő Commodus arannyal próbálja megvásárolni a határvidék békéjét. A kincset szállító katonai egységet azonban támadás éri, az aranynak lába kél. Vajon akad-e valaki, aki megfejtheti e titkot? Nyomára bukkanhat-e bárki Róma aranyának, és megtorolhatja a veszteségeket?

Izgalmas kalandregény az ókor Pannóniáról, a Danuvius forrongó vidékéről, a római legionariusok véres mindennapjairól. A kötet mesél katonai hűségről és becsületről, de ármányról és cselszövésről is, így méltán kínál izgalmas szórakozást a fordulatokban gazdag, antik történelmi regények kedvelőinek.

 

 

A BIRKÓZÓ  – Istenek zuhanása (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

HISTORYCUM KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978-615-5816-15-4

Megjelenés: 2019. november

Kr. u. százkilencvenes évek legelején járunk, Commodus uralmának legvégén. A despota fiatal uralkodó zsarnoki eszközei párosulnak  a birodalom sorsa iránti közönnyel, és az élvezetek halmozásával. A vég elkerülhetetlen, de vajon hogyan következik be?

Szokott módon, a valóság pilléreire építkező, mozgalmas regény hűen ábrázolja Róma helyzetét Commodus alatt, s azután, amikor visszafordíthatatlanul megindul a hatalmas birodalom az erkölcsi hanyatlás lejtőjén. Mindezt egy valóságban is élt antik sportoló szemeivel láthatjuk, sorsán keresztül élhetjük végig.

 

 

A BOSSZÚ SZOLGÁI (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978-963-426-476-7

Megjelenés: 2018. május 28.

Kr. u. száznyolcvanöt. Marcus Antonius fia és utódja a trónon, Commodus császár immár fél évtizede ül a caesarok trónján. Bár uralma békét hozott a birodalomnak és a nép szereti bőkezű, pompakedvelő császárát, Rómának külső és belső fenyegetésekkel egyaránt szembe kell néznie.

A császár környezetében a praetorianus testőrség parancsnoka, Tigidius Perennis egyre nagyobb befolyásra és hatalomra tesz szert, és nagyravágyásában már a trón elfoglalásáról ábrándozik. Terveit a Pannonia provinciákat kormányzó fiai és az alájuk rendelt legiók segítségével tervezi elérni.

A Danuvius mentén azonban korántsem teljes a béke. Bár Commodus még uralkodása első évében békét kötött a kvádokkal és a markomanokkal, a szarmata jazygok kisebb portyáikkal tovább zaklatják a római településeket és erődítményeket. A limes mentén szolgáló római tisztek közül többen is bosszút akarnak állni a betörésekért, és akad, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy jogosnak tüntesse fel a császári akarattal való szembeszegülését.

Marcellus Mihály legújabb regénye a szerzőtől megszokott részletességgel, fordulatos cselekményen keresztül mutatja be a Kr. u. II. század végi Pannonia provinciák és Róma történetét.

 

2475921_michael-mansfield-remsziget

RÉMSZIGET  (misztikus thriller)

Michael Mansfield néven

ADAMOBOOKS KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978-963-387-109-6

Megjelenés: 2016. december 09.

„A sziget lakosságának csaknem a fele eltűnt azon az éjszakán…
Helyzetem igen nehéz, hiszen semmiféle megbízható tanú vallomására nem támaszkodhatom. Igen kevés tárgyi bizonyítékot sikerült begyűjteni…
Összegezve a vallomásokat, az az érzésem, hogy egy ostoba és hibbant, kollektív átverésről van szó. Mégis, az adatok feltűnő egyezőséget mutatnak…
Egy Hulaie nevű rendőrkapitány elmondása alapján valamiféle járvány vette kezdetét…
A kikérdezettek között volt egy brit állampolgár, aki mélyreható információkat szolgáltatott az eseményekről. Vallomása szerint ő és társai idézték elő a rémes eseményeket, amikor egy titkos lelőhelyet kutattak fel Bulugami partjai közelében, az óceánban…”

Részletek Jason Hobbard FBI különleges ügynök Bulugami-i rejtéllyel kapcsolatos jelentéséből.

 

14686503_1292459307451374_1935320427_nISTEN LEHETTÉL VOLNA (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978 963 426 436 1

Megjelenés: 2016. november 15.

Kr. u. száznyolcvan. Marcus Aurelius császár halott. Fiát és örökösét, Commodust, mindeddig léha és kicsapongó ifjúnak ismerte meg a császári család és közvetlen környezete. Úgy tűnik azonban, a gyász és atyja szellemi öröksége mélyreható változást indított el a trónörökösben: nyilvánosan felvállalja Marcus Aurelius politikájának folytatását, és megfogadja, hogy egyetlen utolsó hadjárattal végleg térdre kényszeríti a Danuvius északi partján mozgolódó germán törzseket… Commodus császár fogadalmához híven sereget vezet a germánok ellen, ám az első csatában majdnem elesik. A kudarc a legrosszabbat hozza ki ingatag jelleméből, és a múltjából felbukkanó rossz szellemek hathatós segítségével egyre inkább eltávolodik Marcus Aurelius örökségétől, és az egyik legszélsőségesebb jellemű római császárrá válik…

 

Idegen arnyIDEGEN ÁRNY (misztikus thriller)

Michael Mansfield néven

ADAMOBOOKS KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978-963-387105-8

Megjelenés: 2016. július

 

Jeff Dansher, a kiégett természetfotós különleges létforma után nyomoz Washington állam rejtélyes vadonjában. Barátja, az indián totemfaragó művész, akit maga mentett meg egy autóbaleset során, segítségére lesz, hogy megértse, az elképesztő história nem csupán szenzáció, hanem egy kockázatos és veszélyes vállalkozás, amelyben akár az élete is lehet a tét. Sikerül-e megértenie, hogy hol a helye ebben a felkavaró és idegőrlő helyzetben? Megtalálja-e a helyes utat, miközben egyszerre a felfoghatatlannal és a nagyon is emberi gonoszsággal is viaskodnia kell?

.

A tr borito

A TRÓNBITORLÓ (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 9789634263715

Megjelenés: 2015. november

 

Avidius Cassius i. sz. 130-ban egy szír kereskedő fiaként született. Apja már római polgárjogot nyert, ő maga pedig kora ifjúságától kezdve azért küzdött, hogy a régi római erényeket megőrizve a hadseregben jusson előre. Elszántsága elnyeri jutalmát: a birodalom határvidékein szolgálva egyre magasabbra jut a katonai ranglétrán, míg végül i. sz. 172-ben a keleti provinciák teljhatalmú ura lett.
A sikeres hadvezér, Marcus Aurelius császár kegyeltje az uralkodó halálhírét véve úgy dönt, hogy maga foglalja el a caesarok trónját. Az irányítása alatt álló meghódított területek sorra behódolnak neki, és úgy tűnik, Róma éléskamrája, Egyiptom megszerzése után diadalmasan vonulhat be Itáliába és fogadtathatja el uralmát a Szenátussal és Marcus Aurelius törvényes utódjával, Commodusszal is.
Az istenek azonban kegyetlen játékot űznek a trónbitorlóval, és a csúcsról mindig gyorsabb a bukás, mint a felvezető út.

 

Az utolsó háborúAZ UTOLSÓ HÁBORÚ (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978963426352 4

Megjelenés: 2015. május 22.

A Marcus Aurelius Pannoniában trilógia befejező része, amelyben az Északi viharban megismert Titus Lupius Melior és az idősödő, végső pannoniai csátához készülő császár, Marcus Aurelius Antoninus barátsága még jobban elmélyül. Megjelenik a regényben a keresztény hit is, továbbá azok a történelmi események uralják a történetet, amelyek Róma változásának indokául szolgálnak. Megjelenik a regényben Commodus is, aki e korszakában még atyja árnyékában élő másod-császár, de jelleme és gondolkodása már megmutatkozik… Vajon sikerül-e Marcus Aureliusnak megharcolnia az utolsó nagy csatát? E kérdés köré fonódik a trilógia utolsó része.

..

A PannonA PANNON (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978963 426 284 8

Megjelenés: 2014. október

A Marcus Aurelius Pannóniában trilógia második könyve, a Pannon a germán háború folytatásáról mesél, ám önálló műként is élvezetes olvasmány. Marcus Aurelius mellett – aki most kevesebbszer jelenik meg e történetben, mint az előző, az Északi vihar című részben – egy pannoniai születésű lovagi származású katonatiszt, Marcus Valerius Maximianus alakja domborodik ki. Az ő harcát, fájdalmát, tisztességét és a pannon hazája iránti küzdelmét meséli el a kötet a lehető leghitelesebb forrásokat felhasználva. A danuviusi flotta és a felderítő lovasság parancsnoka, Maximianus, valóságos történelmi személyiség, akinek a nevét még a trencsényi várszikla is őrzi. Ő az első szenátornak kinevezett katona a pannoniai születésű nemesek között.

..

1782338_323187961196142_1865515561592728130_oAZ IDŐ TAVA (regény)

Marcellus Mihály néven

HISTORYCUM KIADÓ

ISBN: 978-615800511-1

Megjelenés: 2014. szeptember

 

“Ki is volt valójában Tutanhamon fáraó? Hogyan fonta a sors a fiatal uralkodónak fonalát, és miként érte őt a vég?Az idő tava a Nílus birodalmának sejtelmes titkai közé repíti az olvasót, és talán fel is tár közülük néhányat. A regény olyan történetet mesél el, ami mindenkinek adni tud valamit. A letűnt korok szerelmeseinek, a rejtélyek és a misztikum iránt leküzdhetetlen vonzalmat érzőknek vagy az élet nagy kérdéseire választ keresőknek egyaránt.”

 

MUSz-bo

MASZADA – AZ UTOLSÓ SZIKLA (ókori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

DIASPORA KIADÓ (Tel Aviv, Israel)

ISBN: 978 963 08 7913 2

Megjelenés: 2013. december

Maszada. Egy magányos szikla, ami az ellenállás és a szabadság szimbólumává lett. Masada sziklája a Júdeai sivatagban található, nem túl messze a Holt tengertől. A magányosan meredező, szinte egyenes falú szirt valójában egy plató, amin Heródes király erődöt és palotát építtetett magának, hogy ide húzódjon vissza, ha az ellenség az életére törne. Ám nem ő tette híressé ezt a helyet. A Kr. u. 66-ban kitört zsidó háború utolsó nagy ostromának helyszíne lett e pont, ahol a júdeai hazafiak maroknyi csapata védekezett a rómaiak támadása ellen, akik presztízskérdésnek tartották, hogy felszámolják ezt az utolsó erősséget.  Flavius Josephus leírásából ismerhetjük meg a történteket, amely egy nép hősies ellenállását szimbolizálja a túlerővel szemben.  A Maszada – Az utolsó szikla című regényem igyekszik mindkét oldal erényeit felvázolni, de nem feledkezik meg az emberi hibákról sem, miközben elmeséli Jeruzsálem ostromának, a Nagytemplom lerombolásának és a Szikla ostromának drámáját.

Északi vihar

  • ÉSZAKI VIHAR (római kori történelmi regény)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978963426260 2

Megjelenés: 2013. november 15.

Marcellus Mihály Pannonia Romanum sorozatának legújabb kötete Marcus Aurelius Antoninus császár uralkodását mutatja be, a Pannonia provinciákban folytatott harcaira koncentrálva, de áttekintést adva a teljes Római Birodalom i. sz. II. század végi állapotairól, a Közel-Keleten folytatott harcaitól kezdve az Itáliát és Rómát sújtó pestisjárványon és éhínségen át a szenátus belső villongásáig is.   Marcus Aurelius i. sz. 161-ben lépett a császári trónra, Lucius Verust emelve társcsászárává. Miközben társuralkodójára bízta keleten a párthus fenyegetés visszaverését, rá hárult a birodalom nyugati felét egyre inkább veszélyeztető germán törzsek legyőzése.  A szerző egyéni császárportréja mellett a germán törzsek, a markomannok, kvádok és szarmaták, illetve a pannoniai római legiók  katonáinak szemszögéből is bemutatja a háború kitörésének körülményeit, az összecsapásokat és a konfliktus első felének lezárását. Regénye kiegyensúlyozott korrajz, mely nem túlozza el a szemben álló kultúrák pozitív vonásait, és nem leplezi negatívumaikat sem. Szereplői hús-vér emberek, akik a legnagyobb hősiességre is képesek a nehézségek idején, de nem mentesek a gyarlóságoktól sem. (Kiadó borítószövege)

A veteran, Aquincum farkasa

A VETERÁN/AQUINCUM FARKASA (római kori kalandregényeim újrakiadása)

Marcellus Mihály néven

GOLD BOOK KÖNYVKIADÓ

ISBN: 978 963 426 258 9

Megjelenés: 2013. október 9.

Marcellus Mihály – A veterán (első kiadás 2011.) Kr. U. 108-ban Traianus császár uralma idején kis római felderítőcsapat járja az Aquincum környéki hegyeket Marcus Lupius Melior és unokafivére, Caius Lupius Mustella parancsnoksága alatt. A szakaszt támadás éri és Caius Lupius az első útjába kerülő helyi családon torolja meg az imperiumot ért sérelmet.

Másfél évtizeddel később, immár Hadrianus császár uralkodása alatt sorozatgyilkosságok borzolják a kedélyeket Aquincum békés városában. Az áldozatok mind kiszolgált és békés katonák. Latinianus helytartó különösen a császár közelgő látogatása miatt mielőbb szeretné megoldani az ügyet, ám ehhez kénytelen az egyik áldozat rokonának, a visszavonulva gazdálkodó Marcus Lupius Melior tribunusnak a segítségét kéri. Marcellus Mihály – Aquincum farkasa (első kiadás 2012.) Kr. U. 136-ban római előkelők hódolnak vadász-szenvedélyüknek az Aquincum környéki hegyekben. A szenvedély azonban vérszomjba fordul át, és az erdő vadjaival meg nem elégedve a legnemesebb vadat kívánják elejteni: a környéken élő leigázott eraviscus nép tagjait. A mindenhatóságuktól megrészegült vadászok azonban egy nap olyan ellenféllel találják magukat szemben, amire nem számítottak… és Aquincum előkelő villáiba hamarosan beköltözik a rettegés.

 

felkelnap_cimlap

ÁTOKHOZÓK (misztikus történelmi novella)

Susan Midway álnéven

AMÍG FELKEL A NAP (antológia)

KIMTE – ekönyv

Publio kiadó

Megjelenés: 2013. június 6.

A novella Tutanhamon korába vezeti el az olvasót, Egyiptom varázslatos világába.

 

JE.

ÁRNYÉKFARKASOK (sci-fi novella)

JORDAN ÉBREDÉSE (sci-fi antológia)

PI – Penna Impressario Kiadó

letölthető: az ADAMOBOOKS webkönyvesboltjában

(www.adamobooks.hu)

Megjelenés: 2013. december

E kötetben Heather Bay, Bukros Zsolt, Krystohans, Michael Mansfield és Urbánszki László kalandozik az időben és térben.

Apokrif cover

PILATUS EVANGELIUMA

APOKRIF (e-antológia)

PI – Penna Impressario Kiadó

letölthető: az ADAMOBOOKS webkönyvesboltjában

(www.adamobooks.hu)

Megjelenés: 2012. december

A Tinta-Klub tagjainak e novelláskötete különböző műfaji eszközökkel, de egy központi alak köré építi történetei, ami igazi kihívás és egyben gyönyörű feladat. Ugyanis az írások mindegyikének főhőse: Jézus…

 

 

AQUINCUM FARKASA – KELTA SZÍV (római kori kalandregény)

Marcellus Mihály néven

HISTORIUM Kiadó

ISBN: 978-80-970778-5-3

Megjelenés: 2012. május 04.

Törvénytelenségek, visszaélések, ármánykodások – a római kor teljes eszköztára a virágzó Aquincumban, melyet néhány befolyásos ember kíván a hatalma játékterévé tenni.

Bosszú, gyűlölet és megtorlás – egy gyermek, aki felnőtté cseperedve ítéletet hordoz magában az ősök és az istenek nevében.

Érzelem, odaadás és fájdalom – két fiatal szerelme a kilátástalanság árnyékában.

Rettegés az éjszaka megelevenedett lidércétől – a rémtől, aki ítélkezni kíván a bűnösök felett.

Az új könyvem történelmi kutatómunkával hitelesítve tárja olvasói elé a Nagy Birodalom erényeit, bűneit és azt a folyamatot, amely a leigázókat és a leigázottakat végül közös kultúrában egyesíti. Ezen a történelmi emelvényen mutatom be a kelta legendát, egy szolgasorba vetett fiatalember küldetését, érzéseit és ellentmondásos sorsát.

NYUGAT ŐREI (novelláskötet)

Marcellus Mihály néven

HISTORIUM Kiadó

Megjelenés: 2012 eleje

A Historium Kiadó első négy szerzője – Urbánszki László, Nagy Attila, Marcellus Mihály és Bíró Szabolcs – különleges módon köszöntik a 2012-es évet: egy ingyenesen letölthető elektronikus antológiával, mellyel egyetlen célt, a közönség szórakoztatását szeretnék elérni.

 

Ingyenesen letölthető innen:

http://historiumkiado.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3Anyugat-orei&catid=3%3Akiadvanyaink-2012&Itemid=5

 

TŰZKERESZTSÉG (thriller)

E-könyv

PI – Penna Impressario Kiadó

letölthető: az ADAMOBOOKS webkönyvesboltjában

http://adamobooks.hu/tuzkeresztseg.html

Megjelenés: 2011. december

Műfajára nézve a Tűzkeresztség egyfajta “keresztény-misztikus thriller”. Helyszíne az észak-amerikai Arizona állam fővárosa, Phoenix. Főhőse az a Bruce Mallhead nyomozó, akit a Pirkadatra várva “tintaklubos” antológia utolsó novellájában, a Szimbiózisban már mint magánnyomozót és magányos, kissé kiégett alakot ismerhetünk meg. A Tűzkeresztség ennek előzményeit, az idáig vezető utat meséli el; azt a történetet, amely Mallhead életét gyökeresen megváltoztatta. Ennek elolvasása után sokkal jobban megértjük a Szimbiózis főhősének jellemét és belső feszültségeit.

 

A CSEL (sci-fi novella)

AZ UTOLSÓ UTÁNI NAPON (sci-fi antológia, Tinta-Klub)

E-könyv

PI – Penna Impressario Kiadó

letölthető: az ADAMOBOOKS webkönyvesboltjában

http://adamobooks.hu/az_utolso_utani_napon.html

Megjelenés: 2011. december

“Szinte az egész legendás csapat, a Tinta Klub egykori gárdája összejött és kivette részét a munkából. Nagy örömömre még Nemere István barátom – a Tinta Klub egykori védnöke – is beszállt a kötetbe. Ezek után tényleg azt érzem, hogy egyfajta jutalomjátékban van részünk nekünk, egykori “tintás” veteránoknak. A kötet különlegessége, hogy nagyon izgalmas és “tényfeltáró” aktualitások szerepelnek benne a világunk jövője szempontjából. Nemere István, Jonathan Cross, S.L.Cornelius, Kovács Peti, Bukros Zsolt, Nick Brody, Seth Morgus és jómagam veszünk részt ebben a projektben és bevallom, rettentően jó érzés ismét együtt dolgozni a nagy csapatban! Remélhetőleg, rendszert teremtünk ezzel.” A kötetet a kalózletöltések elleni harc jegyében adtuk ki.

 

A VETERÁN (római kori kalandregény)

Marcellus Mihály néven

HISTORIUM Kiadó

ISBN: 978-80-970778-2-2

Megjelenés: 2011. november

Hadrianus korában járunk, Aquincumban, a Pannonia Inferior tartományi székhelyén. Két Lupius-rokon – katonái a római hadseregnek, – néz farkasszemet egymással. Egyikük a jog letéteményese, a másik inkább a nyers erőé és a kardé. A történet egyikük elbukását és halálát meséli, míg a másik – Marcus Lupius Melior egykori tribunus, a veterán – nyomozásba kezd, hogy kiderítse a kései bosszú okát, mely a rokonát érte. A történet során közelebbről megismerkedhetünk a kor energikus, sokoldalú és a birodalmat megújító vezéregyéniségével, Publius Aeliusszal, azaz, Hadrianus császárral, A történet egy pontján a Caesar és a főhős, a veterán sorsa egybeforr.

 

A PÁRBAJ (kisregény)

AZ UTOLSÓ VILÁG sci-fi antológia

Cherubion Kiadó

ISBN: 978 963 9566 92 7

Megjelenés: 2011. augusztus 1.

 

Az Empuuros planéta nehéz napok elé néz. A kietlen vörös szikladarab, Empída mohó hódítói szemet vetettek a Tiszta Szél istenének üde bolygójára és invázióval fenyegetnek. E válságos helyzetben a Király is tehetetlen, ahogyan a Jogarru papság is. Egyetlen reménység maradt: Pedde Gevret, egy katonapróféta – a Szélkergető -, akiről az a hír járja, hogy személyesen is találkozott a Szélistennel…

 

A POKOL SZIMFÓNIÁJA (kisregény)

POKOLI SZIMFÓNIÁK misztikus antológia

Median Kiadó (Szlovákia)

ISBN: 978-80-89459-10-0

Megjelenés: 2011. április

Íróbarátokkal közösen megalkotott kötetünkben – melynek különlegessége, hogy a sztorikat az Ördög hangja fűzi össze – az én kisregényem a középkori és a jelenbéli Torinóba kalauzolja el a kedves olvasót, ahol a Gonosz kelepcét és végső csapást tervez a karácsonyra készülő lelkeknek egy nevezetes koncert alkalmával. De természetesen a Másik Oldal sem tétlenkedik ezalatt…

Delírium

UNIVER KEGYELMÉBŐL… (kisregény)

DELÍRIUM sci-fi antológia

Terjesztő: Cherubion Kiadó

Megjelenés: 2009. november

A történet egy sivatagi világba, a Három Holdak Szövetségébe kalauzol, melynek szenátusában cselszövésre készülődnek, hogy a jelenlegi kormányzó hatalmát megdöntsék. A politikai manipuláció végül káoszt teremt az amúgy is halálra ítélt, kórsággal fertőzött bolygón. Végzetes zendülés tör ki Ruffakon. Kilátástalanná válik a helyzet az élők számára, csupán Shiffon kormányzó áll készen arra, hogy az új és egészséges élet csíráját továbbörökítse. Ám akad egy különös segítője is…

 

TÚLÉLŐK (E-könyv)

Terjesztõ: ADAMO BOOKS

Letöltés: http://www.adamobooks.info/tulelok.html

Megjelenés: 2009. augusztus eleje

Ez a misztikus antológia egyfajta visszatekintés. Az elmúlt tíz esztendő termésébõl szemezget, kiválogatva a kedvenc rövidebb írásaimat. Az első négy novella mindegyike közel áll a lelkemhez és jelentõsége van, ezért akartam megosztani tisztelt olvasóimmal. az ötödik – egy kisregény, a különös című „Mr. Fleischner biznisze” – pedig azért fontos, mert egyik kedvenc visszatérő hõsömről, a „A halál túl kevés” és a „Falánkság” c. könyveim fõszereplõjéről, John Arnoud-ról adhatok hírt, aki egy újabb különös túlvilági nyomozás részese lesz…

E könyv a korszerűsödés szellemében jött létre. Ugyanis kizárólag internetes letöltés útján kapható, ami – tudván, hogy a netezők és számítógép előtt ülők tábora egyre nagyobb – remélhetőleg, népszerűvé válik, és felvázolja a jövő lehetőségeit.

 

Új Galaxis

ÁRNYÉKFARKASOK (novella)

 

Avana Egyesület és Kódex Kiadó

ISBN: 1589685-4

megjelenés: 2008. április

Egy határőr-különítmény találkozása az űrből jött ismeretlennel.

Az Új Galaxis antológiában megjelent művem útkeresés a science-fiction felé és egyben tisztelgés a tudományos-fantasztikus műfaj nagyjai előtt.

E kötetben Nemere István az utódjaként jelölt meg.

 

Pirkadatra várvaSZIMBIÓZIS (kisregény)

 

MitHol Kiadó

Borító: Faludi Róbert

ISBN: 978 963 06 2158 8

Tinta-Klub írói által alkotott, közös kiadvány

Megjelenés: 2007. április

Bruce Malhead phoenix-i magánnyomozó elvállal egy egyszerűnek tűnő ügyet: egy fiatal lányt kell megkeresnie és visszahoznia az anyjához. Ám menet közben az események átértékelődnek és a rutinügyből érthetetlen, sőt, felfoghatatlan, nem evilági história kerekedik…

 

Falánkság FALÁNKSÁG (regény)

 

 

MitHol Kiadó

Borító: Faludi Róbert

ISBN: 963 219 150 1

Megjelenés: 2005. november

Kentucky rozsdás levélpompába öltözött tájai felhőtlen vakációt ígérnek John Arnoud-nak, A halál túl kevés című bemutatkozó műven főhősének. Régi katonatársa és barátja, Sanctonville seriffje invitálja a városába, hogy a vadászidényt kihasználva felelevenítsék közös élményeiket.

A tervezett pihenés azonban elmarad…

Arnoud különös események középpontjába kerül, melyek szeme előtt duzzadnak zavarba ejtő tragédiává. Újra felébred benne az elhivatottság és az erő, hogy társai oldalán szembeszálljon a túlvilág hatalmának pusztító támadásával…

 

Pokoli túraPOKOLI TÚRA (regény)

 

 

Puedlo Kiadó

Borító: Frigya Design

ISBN: 963 9477 32x

Mindenki várt valamit a nyári túrától. A házaspár fellélegzést és valódi pihenést, fiatalkorú, idegbeteg rokonuk pedig – aki egy terápián esett túl a közelmúltban – rehabilitációt. A régész új szerelmet remélt ez alatt a tíz nap alatt. A lány, aki egy zűrös váláson esett át, lelki egyensúlyának visszanyerését várta. Mindannyian kellemes élmények reményében érkeztek Wisconsin erdős tóvidékére, a Wapashti-tó magányos horgásztelepére. De hamarosan be kellett látniuk, hogy semmi sem az körülöttük, aminek látszik. A vakáció öröme végül rémületbe és tragédiába fordul…

 

A padA PAD (regény)

 

Puedlo Kiadó

Borító: Frigya Design

ISBN: 963 9477 14 1

 

Hogyan éljük meg, ha valamelyik hétköznapi tárgyunk életre kel és befolyásolja életünket? Hogyan éljük meg azt, ha egy tárgyról, ami a szívünkhöz nőtt, valami ördögi és borzalmas tény kerül napvilágra? És hogyan éljük meg azt, ha e tárgy hatására minden érvényét veszti, amiben idáig hittünk, és még önmagunk is azzá válunk, amitől egész életünkben rettegtünk…

Egy régiségkereskedésből szerzett, furcsa antik ülőalkalmatosság kerül egy jómódú családhoz. Bennington, a műkedvelő boldogan üdvözli a szerzeményét és nem is sejti, miféle lavinája indul meg ezzel az eseményeknek…

 

TűzlidércTŰZLIDÉRC (regény)

 

 

Puedlo Kiadó

Borító: Frigya Design

ISBN: 963 9320 98 6

 

Ősi indián kőszobor kerül a felszínre Arizonában. A titokzatos lelet egy előkelő new-yorki gyűjteményben fejezi be az útját. Senki sem sejti, miféle erők lakoznak benne, milyen átkot hordoz magában, amíg a múzeumban az első megmagyarázhatatlan halálesetre sor nem kerül…

 

A halál túl kevés A HALÁL TÚL KEVÉS… (regény)

 

 

Puedlo Kiadó

Borító: Frigya Design

ISBN: 963 9320 91 9

 

Bemutatkozó művemben egy francia leszármazottak által lakott montanai hegyi városkába vezetem Önöket. Az édeni Memoir Gardenbe – melynek sheriffjeként ismerkedhetnek meg visszatérő hősömmel, John Arnoud-val -, ahol azonban az elöljárók ügyeskedései, az érdekek, a felszín alatti ellentétek, a múltban gyökerező gyűlöletek és a tragikus véletlen olyannyira összekuszálja a városka idilljét, hogy végül valóban a pokol szabadul el…